Opći uvjeti

KONTAKT PODACI PRODAVATELJA
Balkan Lov d.o.o., Glavna 15, 31500 Podgorje Bračevačko, Hrvatska

Veronika B.: +385(0) 91 485 1021

Damir: +385 (0) 95 314 3373

E: info@djakovacke-delikatese.hr

OIB: 21066062704, MB: 02321556

IBAN: HR7524020061100655253
Banka: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Uvjeti poslovanja Balkan Lov d.o.o., online prodaja dioptrijskih mesa, sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO) te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu Članka 43. ZZP.
Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta poslovanja.
Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje na www.djakovacke-delikatese.hr. Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Svaki kupac prilikom narudžbe dužan je ostaviti točne osnovne osobne podatke koji su potrebni za izvršenje kupovine i usluge.

Prodavatelj je Balkan Lov d.o.o, Glavna 15, 31500 Podgorje Bračevačko. OIB: 21066062704.
Naručivanje proizvoda moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Proizvodi se naručuju isključivo na web stranici www.djakovacke-delikatese.hr
Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, kontaktirat će Kupca, te ga obavijestiti o mogućem terminu isporuke proizvoda kojih nema na skladištu dobavljača. Po dobivanju takve obavijesti od Prodavatelja, Kupac je e-mailom dužan obavijestiti Prodavatelja da li prihvaća novi rok isporuke narudžbe ili odustaje od narudžbe. Ukoliko je Kupac narudžbu za proizvode platio kreditnom karticom, a u međuvremenu je odustao od narudžbe, Prodavatelj će stornirati ukupno terećenje. Ukoliko je pak Kupac iznos narudžbe za proizvode kojih nema na skladištu dobavljača, uplatio na poslovni račun Prodavatelja, Prodavatelj će mu odmah vratiti iznos vrijednosti proizvoda koje ne može isporučiti.

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučaju iz čl. 86. Zakona o zaštiti potrošača.

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Balkan lov d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Balkan lov d.o.o., Glavna 15, Podgorje Bračevačko, 31500 Našice) ili elektroničkom poštom na adresu: info@djakovacke-delikatese.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani  obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, obrazac za jednostrani raskid Ugovora Korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Balkan lov d.o.o.  bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom  raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Obrazac preuzmite OVDJE.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi koju je Korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Balkan lov d.o.o. zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Balkan lov d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Balkan lov d.o.o., Glavna 15, Podgorje Bračevačko, 31500 Našice bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Balkan lov d.o.o.-u uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Prema Članku 86., stavku 4., Zakona o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

- predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Balkan lov d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Repubilike Hrvatske  posebice Zakona o obveznim odnosima.

100% Domaća Proizvodnja Naša farma smještena je u prirodnom okruženju s vlastitim proizvodnim pogonom u kojemu proizvodimo vrhunske suhomesnate proizvode po recepturi staroj više od 50 godina!
HACCP Certifikat             PROIZVODNJA MESA HR 3615 EU                Sva naša proizvodnja je kontrolirana i sukladna s HACCP standardom koji osigurava zdravstvenu ispravnost svih proizvoda, od naše farme do Vašeg stola.
Bez Umjetnih Aditiva S ponosom jamčimo da naši proizvodi ne sadrže umjetna bojila, pojačivače okusa, antioksidanse, regulatore kiselosti, soju ili gluten.